Contract

de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie Nr........ din …...../........./2024

Contract intre Utilizator si Extres Center SRL

Partile contractante:


Societatea Comerciala Extres Center SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol I, nr. 50, parter, scara 1, ap 1, sector 2, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/1594/2003, cod unic de inregistrare RO15186484, titulara a Licentei de turism nr. 569, pentru Agentia de Turism Gotour – in calitate de ORGANIZATOR, cu punctul de lucru in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 50, sc. 1, parter, ap. 1-2, sector 2, telefon: 021.310.12.76 / 77, fax: 021.310.12.78, email: office@gotour.ro, reprezentata prin ……………………………………, in calitate de AGENT TURISM, denumita in continuare Agentia,

si Calatorul/reprezentantul Calatorului, ………………………………………………………………, au convenit la incheierea prezentului contract.


I. Obiectul
Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie inscris in Bonul de Comanda (anexat la prezentul contract), eliberarea documentelor de plata si a celor de calatorie.
Informatiile furnizate anterior intocmirii contrcatului pe un suport informatic durabil (mail, telefon, etc; inclusiv in cazul achizitionarii pachetului la distanta prin mijloace electronice din site-ul agentiei), sunt parte integranta din rezervarea dumneavoastra.  
Corespondenta purtata pe un suport informatic durabil (mail, telefon, etc) si achitarea contravalorii facturii la termenul scadent, reprezinta exprimarea acordului pentru acceptarea conditiilor rezervarii si intocmirii acestui contract.

II. Pretul
Pretul contractului este in valoare de …….… EUR. Tariful cuprinde costul serviciilor de calatorie efective sicomisionul Agentiei. Avansul este in valoare de ……… EUR iar plata finala se va face pana la data de ……..…... Nerespectarea termenului de plata, duce la anularea rezervarii, cu retinerea penalizarilor prevazute la cap. V pct 1 din prezentul contract.

III. Drepturile si obligatiile Agentiei
1.
In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului (de exemplu: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare sau a numarului de nopti incluse), are obligatia sa informeze Calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
1.1. Se considera exceptie aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie, situatii in care Agentia se obliga sa informeze Calatorul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita si sa-i acorde asistenta acestuia pentru gasirea unei solutii de calatorie (Calatorul poate opta si pentru restituirea sumelor achitate, in cazul in care modificarea este semnificativa).
1.2. In situatia in care nu se intocmeste grupul minim de calatori (inscris in Bonul de Comanda, daca e cazul), Agentia se obliga sa propuna Calatorului servicii alternative, respectiv se obliga sa restituie sumele achitate de acesta, fara a fi insa obligata la plata de daune sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse in pachetul de servicii (cheltuieli de eliberare a pasapoartelor, asigurari medicale, carte verde, etc). Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
- 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

2. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. Intotdeauna numele sau codul unui operator de transport aerian este indicat pe bilet, astfel, acel operator de transport aerian este cel contractual. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
2.1 Si in cazul pachetelor care au inclus zbor de tip charter, orarul de zbor poate suferi modificari, in plus, in  functie de gradul de ocupare al avionului, organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica compania aeriana stipulata initial in contract cu o alta companie de zbor si, de asemenea, poate modifica si tipul de avion folosit, cu conditia respectarii serviciilor contracate initial (datele de calatorie, numarului de nopti la destinatie).

3. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turism ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat.

5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
 a) sa ofere Calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 b) sa restituie Calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
 c) in cazul in care nu pot fi oferite Calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
 a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Calatorului;
 b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerariu, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).

7. Agentia are obligatia de a pune la dispozitia Calatorului documentele de calatorie (bilet de avion, voucher, info sejur si altele) si sa furnizeze in scris Calatorului, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
 a) mijloacele de transport, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere;
 b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului;
 c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.  

IV. Drepturile si obligatiile Calatorului

1. In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu Calatorul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul calator. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. In cazuri speciale cum ar fi rezervari cu reduceri sau hoteluri care au anuntat “stop vanzare”, transferul contractului poate fi efectuat numai daca unitatile de cazare acorda aceasta posibilitate. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

2. Cazarea se face incepand cu ora 14,00 pana la ora 18,00, a zilei de intrare si se termina la maxim ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe voucher.

3. In momentul cazarii, Calatorul trebuie sa solicite la receptie tarifele extra ale serviciilor si facilitatilor pentru care hotelul solicita bani suplimentari (ex:minibar/frigider, seif, aer conditionat, prosoape la piscina etc),.

4. Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii, de catre receptioner.
Fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile sau orice materiale publicitare ale hotelurilor, inclusiv cele preluate de catre agentie, prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in totalitate cu fotografiile. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre calator direct la receptie, iar, daca este necesar se contacteazareprezentantul agentiei locale pentru asistenta;

5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 8% Calatorul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
 5.1. Calatorul este obligat, dupa primirea instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, sa comunice Agentiei intr-un termen rezonabil, specificat de Agentie, hotararea sa de a opta pentru:
 a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor;
sau
 b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
 5.2. In cazul in care Calatorul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul:
 a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
 b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
 c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
 5.3. In toate cazurile mentionate Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
 a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris Calatorul in termenele stabilite la cap. III pct. 1.2;
 b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora, asa cum este definit de lege (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse);
 c) anularea s-a facut din vina Calatorului.
 d) s-a creat suprarezervare, situatie in care responsabilitatea revine furnizorului final de servicii, ce poate fi tras la raspundere (dupa caz, hotel, compania aeriana sau organizatorul pachetului).  

6.
Calatorul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

7. Daca Calatorul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie, in cazul in care aceste taxe nu au fost achitate direct agentiei.

9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor de calatorie.

10. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

11. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.

12. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii, atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

13. Calatorul are obligatia sa respecte intocmai regulile de calatorie ale tarii de destinatie. Agentia pune la dispozitia calatorului informatii si conditii de calatorie si trecerea granitelor din surse oficiale (site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe) si nu raspunde in cazul in care turistii nu prezinta documentele necesare sau in cazul in care documentele sunt incomplete, din vina sau neglijenta acestora, ducand astfel la imposibilitatea desfasurarii (sejurului)/pachetului.
Intrucat reglementarile se schimba dinamic, intra si in responsabitatea calatorului sa verifice inainte de inceperea calatoriei, conditiile de calatorie actualizate de autoritatile oficiale (sanitare si de frontiera) si sa se asigure ca este eligibil pentru a intra intr-o tara si apt sa calatoreasca.

V. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. In cazul in care Calatorul renunta voluntar la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
 a) …% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de …. zile calendaristice inainte de data plecarii;
 b) …% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul …….. zile calendaristice inainte de data plecarii;
 c) …% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de …. zile calendaristice inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Nota! REZERVARI “EARLY BOOKING” / PACHETE CHARTER EXOTIC / PACHETE CU BILET AVION CURSA REGULATA / SARBATORI

Procedurile de rezervare a serviciilor cu reduceri "early booking", a pachetelor de Paste / Revelion sau a pachetelor cu zboruri charter ale touroperatorilor germani (cu plecare din Germania / Austria / Belgia / Spania) sau zboruri de linie, sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor:
- in majoritatea situatiilor orice modificare ulterioara adusa rezervarii (daca se permite) duce automat la pierderea reducerii;
- in unele cazuri modificarile sunt preluate de catre furnizori ca anulari ale rezervarilor initiale, conform conditiilor de penalizare de la momentul respectiv si presupun refacerea integrala a rezervarii, la tarifele existente la acel moment;
- la biletele de avion pe zboruri charter exotic sau de linie, nu se accepta modificari;
- biletele de avion pe curse regulate se supun regulilor IATA tiparite pe formular – se aplica penalizari conform grilei companiei aeriene

2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

3. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

5. Rezilierea contractului de catre calator se va face in scris, la sediul agentiei, data la care se inregistreaza aceasta cerere fiind cea de unde se calculeaza penalizarile de mai sus. Se vor lua in calcul toate zilele saptamanii.
De asemenea, prezentul contract expira la terminarea excursiei

6. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

7. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

8. Toate sumele mentionate la pct. 1 a, b, c se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VI. Reclamatii / Sesizari
1. In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, de care sa se ia la cunostinta la fata locului (proces verbal), cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maxim 5 zile de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de maxim 30 zile, sa comunice Calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

3. In cazul in care calatorii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, calatorii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, agentia va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul, in functie de conditile sale contractuale cu partenerul local.

VII. Asigurari
Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group SA., din localitatea Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, cod inregistrare fiscala 14360018, telefon 021.405.74.20, fax 021.405.74.25, cu polita de asigurare seria I nr. 58820 / valabila de la 01.01.2024, pana la data de 31.12.2024.

Conditiile si termenele de plata a despagubirilor
7.1. In cazul in care Agentia (denumita in continuare – asigurat) nu efectueaza repatrierea Calatorului, Calatorul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul are obligatia de a asigura repatrierea calatorilor, in maxim 12 ore, prin intermediul unui operator specializat sau de a deconta contravaloarea cheltuielilor de repatriere, dupa intoarcerea Calatorului in Romania, daca acesta a suportat din fonduri proprii cheltuielile de repatriere.
7.2. In cazul in care Calatorul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data incheierii derularii pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii.
7.3. Calatorul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 7.2.
7.4. In termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la pct 7.3, Calatorul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
7.5. Documentele justificative constau in principal in:
 a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
 b) confirmarile de primire precizate la pct. 7.2, 7.3 si 7.4;
 c) copiile de pe documentele de plata (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
 d) copiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
7.6. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si sumele necesare repatrierii acestuia.
7.7. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la calator.
7.8. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre calator, Calatorul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.

Facultativ, Calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, sau a unui contract de asigurare pentru bagaje, sau a unei asigurari storno pentru riscul de anulare a calatoriei, intrerupere a clatoriei sau a unei asigurari medicale.
Asigurarea storno pentru riscul de anulare a calatoriei trebuie intocmita in aceeasi zi cu rezervarea (confirmarea rezervarii), plata si contractul pentru a intra in vigoare imediat.
Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare facultativa contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre asigurat si asigurator.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
 a) voucherul, biletul de calatorie, dupa caz;
 b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.
 c) dupa caz: documente electronice.

IX. Dispozitii finale
1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.
3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
4. Calatorul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, Calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei de turism.
5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
               
       AGENTIA Extres Center SRL,                                                                                                      CALATOR,